Mater Fatima – poziv na molitvu

Dragi molitelji i suradnici MVKO-a,
župna crkva u Fatimi pokrenula je projekt “Mater Fatima”. Riječ je o molitvenoj inicijativi u koju se poziva sav kršćanski svijet! 
U sklopu inicijative,  04.04.2019. u vremenu do 21-22h, u crkvi u Fatimi,  pred Presvetim “održat će se klanjanje, molitva krunice na nakane Gospe Fatimske te posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu prema sv. Ljudevitu Montfortskom.
Stoga smo i svi mi, Marijini štovatelji, molitelji i suradnici MVKO-a, pozvani da večeras,  sudjelujemo u ovoj inicijativi bilo osobnom molitvom, bilo organiziranjem molitvenog sata u svojoj župi, kako bi se i naše molitve ulile u rijeku molitvi koje će se uputiti kao naknada bezgrešnom Srcu Isusovu i Marijinu za mnoga zla današnjega svijeta.

Hrvatski katolički radio izravno će prenositi molitvu za mir u svijetu iz župne crkve u Fatimi.