Što se moli

Mole se ove molitve:
1. Himan Duhu Svetomu (O dođi, Stvorče, Duše Svet)
2. Krunica BDM (Ružarij, Gospina krunica)
3. Krunica Božjega milosrđa
4. Molitva iz srca

Himan Duhu Svetomu

O dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.
Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.
Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.
Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova.
i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.
Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu,
sa tješiteljem Presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen.

– Pošalji Duha svojega i postat će.
– I obnovit ćeš lice zemlje.
Pomolimo se. Bože, koji si Svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen

 

Krunica Blažene Djevice Marija (Ružarij, Gospina krunica)

+Znak križa:

Uvodna molitva:
O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom srcu Marijinu.

Apostolsko Vjerovanje:
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen.

*Oče naš

***Tri Zdravo Marije sa zazivima:
1.Koji neka nam umnoži vjeru
2.Koji neka nam učvrsti ufanje
3.Koji neka nam usavrši ljubav

*Slava Ocu

     O moj Isuse:
O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

 

Nakon uvodnog dijela slijedi pet desetica – otajstava. Radosna otajstva se mole, odnosno razmatraju: ponedjeljkom i subotom, Žalosna: utorkom i petkom, Slavna:srijedom i nedjeljom, Otajstva svjetla: četvrtkom.

U svakoj desetici prvo se moli Oče naš, zatim 10 puta Zdravo Marijo sa određenim zazivom te na kraju Slava Ocu i O moj Isuse.

 

Radosna otajstva:
1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
3. Koga si, Djevice, rodila.
4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

Žalosna otajstva:
1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.
2. Koji je za nas bičevan bio.
3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
4. Koji je za nas teški križ nosio.
5. Koji je za nas raspet bio.

Otajstva svjetla:
1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

Slavna otajstva:
1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
2. Koji je na nebo uzašao.
3. Koji je Duha Svetoga poslao.
4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.

 

 

Krunica Božjeg milosrđa

(Moli se na istoj krunici kao Krunica BDM)

+Znak križa:

*Oče naš
*Zdravo Marijo
*Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela, i život vječni. -Amen.

*na velika zrnca:
Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista,
kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

*na mala zrnca (deset puta):
Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

Na kraju krunice doda se tri puta:
Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.

Zaključna molitva:
O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u tebe!
Isuse, uzdam se u tebe!
Isuse, uzdam se u tebe!
Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine

 

 

Molitva iz srca

Molitva iz srca je osobna molitva koja nema propisanu formu već je bit ove molitve da svoje srce posve usmjerimo na Boga i u tišini osluškujemo što nam On govori. Molitvom srca spontano svome Bogu uputimo zahvale i prošnje na nakane Molitvenog vijenca.