Izdan je Listić Božić 2022.

Marija je naše utočište i naša ljekarnica! Marija je naša majka koja prašta i razumije, ali i naša učiteljica koja će blago svrnuti pogled na našu bijedu i naša lutanja. U njezinim svetištima padamo na koljena moleći Gospodina za oproštenje grijeha. Pred njezinim likom prebiremo zrnca krunice i molimo da nikada ne odustane od nas, naših obitelji i hrvatskog naroda…

Listić Božić 2022